Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi » Makale » SİBER ALANDA DEVLETLER VE ŞİRKETLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN HUKUKA ETKİLERİ

Adlı internet sitesinde ve facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde G.. Isminde sahte hesap açılarak, İstanbul Barosu avukatlarından G.. Hakkında yayımlanan yazılar ve içerikler nedeniyle ilgilisi G.. Ş..’ın sözkonusu sitelere erişimin engellenmesi talebinin reddine dair Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı aleyhine kanun yararına bozma istemini içeren yazı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu. İçeriğin çıkarılmasını veya erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan BTK’ya gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının kararda yer almayan başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır (5651 sayılı Kanun m.9/9). 2.4 Kullanıcıların, İnternet Sitesi içeriği, forumları ve diğer interaktif alanları kullanmak için yasal temsilcisinin izninin alınması gerektiğinden, bu alanların kullanımı halinde yasal temsilcinizin izni bulunduğu kabul edilir. Bu alanları kullanırken okul adı, telefon numarası, ev adresi vb.

İhlallerin yapısal sorundan kaynaklandığını belirten mahkeme, « pilot karar usulü » uygulayarak « yapısal sorunun çözümü » için bu durumun TBMM’ye bildirilmesine hükmetti. Mahkeme, aynı konuda yapılan ve karardan sonra yapılacak başvuruların incelenmesini de kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. Türkiye’de internet sitelerine yönelik iki temel « sansür » mekanizması uygulanıyor. Birincisi « erişimin engellenmesi », ikincisi ise « içeriğin çıkarılması. » İnternette 2014 yılında tüm içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine yönelik kararların uygulanması için Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulmuştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ise sistemi yöneten ana kurum. « Devlet koruması altındaki çocuklar tarikat kampına yollandı », « SADAT Başkanı’nın seçim döneminde attığı tweet », « İzmir’de örgütlü dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınan hâkim ve savcı » ve « Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki iddialar » gibi başlıkların yer aldığı haberler hakkında erişim kararı alınan son içerikler oldu. 4.11 İnternet Sitesi, üçüncü taraflar tarafından işletilen diğer internet sitelerine erişim sağlamada kolaylık sağlanması amacıyla bağlantılar içerebilir.

Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. (5) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir. Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Akdeniz, bu aşamada hukuken yapılacak tek adımın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmak olduğunu kaydetti. Erişim engeli sorunu, İfade Özgürlüğü Derneği’nin raporlarına da yansıyor. Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in kurucusu olduğu İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb raporuna göre, her yıl internet sitelerine getirilen erişim engelleri sayısı artıyor. Rapora göre, 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye’den toplam 347 bin 445 alan adı erişime engellendi. 2020’de 467 bin 11 alan adı erişime engellenirken 2021 sonu itibarıyla bu sayının 574 bin 798’e çıktığı tespit edildi. Geçen yıl ise Türkiye’den toplam 712 bin 558 web sitesi ve alan adına 814 farklı kurum ve hâkimlikler tarafından verilen toplam 616 bin 239 farklı kararla erişim engeli getirildi. 9.3 Kullanıcıların İnternet Sitesi’ne bildirdiği oturum ve/veya e-mail adresi, kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilecektir. 9.1 İnternet Sitesi’nin kullanılmasından, işbu kullanım koşullarında yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

  • AYM’nin erişim yasaklarıyla ilgili verdiği ihlal kararı halen uygulanmadı.
  • (5) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir.
  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından kırmızı bültenle aranan ve Belçika’da uyuşturucu ticareti yapan İngiltere vatandaşı Muhammed Zakir Miah ile Vietnam’da ağır yaralama suçundan aranan Çin vatandaşı Chen Xuefeng’in (Çen Şufeng) İstanbul’da yakalandığını açıkladı.
  • Öyle olsaydı anayasal bir hakkın (seyahat özgürlüğü) kullanımına ilişkin bir düzenlemeyi yine anayasaya aykırı bir yolla yapmazlardı.

Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde, karar kendiliğinden kalkar (m.8A/3). Unutulma hakkı, kişinin geçmişte yaşadığı bir olaya ilişkin haber, ses, fotoğraf, görüntü veya video kaydının internet üzerinde yapılan yayınlar vasıtasıyla kamuoyuna yansıması oluşan mağduriyetin giderilmesini amaçlamaktadır. Unutulma hakkı, geçmişte yaşanan bir olayın üzerinden uzun bir süre geçmesi nedeniyle güncelliğini yitiren haber, video, görsel veya diğer içeriklerin kaldırılması, internet web sitesinin URL’sine erişimin engellenmesi suretiyle temin edilir. Geçmişin silinmesi, bireyin arama motorlarında adeta sürekli sabıkalı görünmesini engeller. Örneğin, bir suç nedeniyle ceza mahkumiyetine uğrayıp cezasını da infaz ettikten sonra, yaşanan olayın güncelliği kalmadığı halde internet ortamında işlediği suça dair haberler gözüken kişi, unutulma hakkı çerçevesinde bu haberlerin kaldırılmasını veya haberlere erişimin engellenmesini isteyebilir. Sulh ceza hakimliği, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu‘na gönderilir. Erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren “dört saat” içinde kurum (BTK) tarafından yerine getirilir. İnternet ortamında yapılan yayınlar vasıtasıyla suç işlendiğine dair “yeterli şüphe” oluştuğunda içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilmesi için “yeterli şüphe” aranmasının nedeni, yeterli şüphe kavramının savcılık tarafından bir iddianameyle ceza davası açılmasının önşartı olmasıdır. Bu suçlarda içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından veriliyor. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da içeriğin çıkarılmasına veya erişimin engellenmesine karar verilebiliyor.

Siber alanın hukuku, devletler, şirketler ve kullanıcılar arasındaki iş birliği, pazarlık ve çatışma ilişkileri ve dinamikleriyle biçimlenir. Siber alanda cereyan eden ilişkiler sonucu ortaya çıkan hukuksal düzenlemeler ve kurumlar, belirli bir düşünce sistemini ve elbette belirli ekonomik ilişkilerin yeniden üretimini ifade eder. Siber alanda aktörlerin işlev ve rollerinin değişmesi ve bunlar arasındaki sınırların bulanıklaşması, özellikle normları oluşturan ve uygulayan devletler ve şirketler arasında oldukça belirgindir. Devlet ve şirket aktörleri arasındaki ilişkiye odaklanan bu çalışma, hukukun oluşumunda kurumsal değişim ve aktörler arasındaki sınırların bulanıklaşması, devletlerin şirketleşmesi ve şirketlerin devletleşmesi olgularını açıklayarak internet yönetişimi, gözetimin ticarileşmesi, devletler arasındaki ilişkilerde şirketlerin pozisyonunu örnek olarak ele almaktadır. Devletler ve şirketler arasındaki ilişkiler ve rol değişiminin hukuk alanında da çeşitli sonuçları vardır.

« Yasaların ve sulh ceza hâkimliklerinin bunu sansürcü şekilde uyguladıkları ortada. Ancak Anayasa Mahkemesi buna ilişkin bireysel başvurularda çok geç karar veriyor. Yıllar sürüyor karar çıkması. Örneğin OdaTV, Jin News, DW Türkçe başvuruları halen gündeme alınabilmiş değil. Dolayısıyla alınan topyekûn engellemeler ciddi sorun. » İnternet Sitesi içinde yer alan ve hakları saklı tutulmuş icralar ve/veya eserler, sahiplerinin muvafakati olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, yayılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, temsil edilemez, umuma iletilemez, kullanılamaz. İnternet Sitesi’ndeyer alan hiçbir bir video, müzik, görsel, doküman, sayfa, grafik, tasarım vb. Unsur veya içerik, kısmen veya tamamen, herhangi bir mecrada yayınlanamaz veya kullanılamaz, kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz. İnternet Sitesi’nde yer alan tüm videolar, yazılar, grafikler, fotoğraflar, videolar, animasyonlar, sesler ve diğer tüm görsel, işitsel ve yazılı içerikler TRT’ye aittir. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Özel hayat, başkalarının bilmediği ve bilmesi gerekmediği, kişinin herkesten gizlediği hayatıdır. Özel hayatın sosyal yaşamın her alanında var olduğunu özellikle vurgulamak gerekir. Birey, ister özel konutunda isterse sokak, park, iş ve alışveriş merkezleri gibi sosyal alanlarda olsun mutlaka her alanda özel hayatı vardır. Örneğin, bir kimsenin çıplak fotoğraflarının yayınlanması veya kendisine özel videolarının youtube gibi sitelere yüklenmesi özel hayatın gizliliğini ihlal teşkil eder. 5237 sayılı TCK’da özel hayatın gizlililiğini ihlal suçu 134.

TRT, bağlantı sağladığı İnternet rokubet veya uygulamalar kapsamında sağlanan bilgi, ürün ve hizmetleri işletmemekte veya denetlememektedir. Bu sitelerin içeriğiyle ve kullanımıyla ilgili olarak açık veya dolaylı bir garanti vermemektedir. TRT, bu sitelerin içeriklerinin doğruluğu veya güvenliği ile ilgili olarak bir uygunluk taahhüdü de vermemektedir. Bağlantı ile erişilen site ve uygulamaların kullanımından doğan tüm sorumluluk Kullanıcıların kendisine aittir. 4.1 Kullanım koşullarına veya ilgili mevzuata uymayan kullanıcılar, forumlara ve diğer interaktif alanlara erişimlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulduğunu bildiren bir e-posta alacaktır. Kullanıcılar, TRT tarafından yapılan bildirime rağmen kurallara uymamaya devam ettiği takdirde TRT hesapları silinecektir. TRT, erişimin durdurulmasına ilişkin e-posta göndermeksizin de ilgili kullanıcıya ait TRT hesabını silme ve kullanıcı hakkında yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır.